Plenum den 15 januari 2007 kl 14.50

Ljudinspelningen saknas ännu. Vänligen återkom senare eller se ifall livesändingen ännu är aktiv.

Ålands lagting

FÖREDRAGNINGSLISTA

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Plenum den 15 januari 2007 kl. 14.50

 

 

Föredras för enda behandling

 

1.      Landskapsrevisorn Birgitta Gustafssons anhållan om befrielse från sitt uppdrag. (D 1/2006-2007).

 

 

Originalfil