Plenum den x 2003 kl x

Ljudinspelningen saknas ännu. Vänligen återkom senare eller se ifall livesändingen ännu är aktiv.

Ålands lagting

FÖREDRAGNINGSLISTA

 

 

 

 

 

  

 

Preliminär föredragningslista

Plenum den 19 november 2003 kl 9.30

 

 

Föredras för bordläggning

 

1.           Lagutskottets betänkande nr 1/2003-2004 angående godkännande av avtalet med Slovenien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. (RP 3/2003-2004).

 

2.           Lagutskottets betänkande nr 2/2003-2004 angående godkännande av avtalet med Kirgizistan för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. (RP 2/2003-2004).

 

 

3.           Landskapsstyrelsens framställning med förslag till budget för år 2004. (FR 1/2003-2004 jämte FM 1-50/2003-2004)/Fu/.

 

 

Antecknas för kännedom att till lagtinget överlämnats

 

Onumrerad ärenderubrik

 

 

Föredragningslistan och de preliminära listorna går nu att nå via www.lagtinget.aland.fi.

 

Originalfil