ÄRENDEN

1 - 100 av totalt 4 005 ärenden

Ärende-nr. Titel
LF 29/2021-2022 Tillgänglighetsdirektivet
RP 13/2021-2022 Republikens presidents framställning om lagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om Världspostkonventionen
RP 12/2021-2022 Republikens presidents framställning om lagen om godkännande och sättande i kraft av den internationella konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden.
LF 28/2021-2022 Ny klientavgiftslagstiftning
SF 30/2021-2022 Personaldimensionering
M 4/2021-2022 Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland
MOT 15/2021-2022 Effektivisering av Ålands Pensionsfond
LF 27/2021-2022 Ändring av landskapslagen om ekologisk produktion
LF 26/2021-2022 Höjd landskapsandel för äldreomsorgen 2022
LF 25/2021-2022 Höjning av barnbidragets ensamförsörjartillägg
LF 24/2021-2022 Extra indexjustering av studiestöd
BF 5/2021-2022 Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022
SF 29/2021-2022 Åland behöver styra över fastighetsskattefrågan
LF 23/2021-2022 Förtidsröstning för väljare utanför Åland
F 6/2021-2022 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen
FUR 1/2021-2022 Behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal under år 2021
F 5/2021-2022 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen
LF 22/2021-2022 Ändring av blankettlaglagstiftning om privat socialservice och klientavgifter
LF 21/2021-2022 Ändring av blankettlagen om utkomststöd
LF 20/2021-2022 Höjning av resekostnadsavdraget 2022
SF 28/2021-2022 Möjlighet att kombinera gymnasiestudier med idrott
SF 27/2021-2022 Landskapets åtgärder med anledning av skyhöga energipriser
SF 26/2021-2022 Transitering av el
SF 25/2021-2022 Trygghet och respekt för transpersoner
SF 24/2021-2022 Åland bör idag hålla fingrarna långt borta från samarbeten med bolag där kinesiska staten har starka intressen
SF 23/2021-2022 Trafiksubvention till fiskodlingsnäringen
SF 22/2021-2022 Landskapets beredskap att hantera Long Covid
S 1/2021-2022 Försumlighet av risk- och skadehantering med stora ekonomiska påföljder
SF 21/2021-2022 Åtgärder för att minska antalet aborter
RP 11/2021-2022 Godkännande av utkastet till statsrådets förordning om ändringar i del II i bilaga III till 1992 års konvention om skydd av Öster-sjöområdets marina miljö
RP 10/2021-2022 Godkännande av statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i artikel 1 och av en ny artikel 34 bis i konventionen om vägtrafik
MOT 14/2021-2022 Tydligare regler för temporär befrielse vid sjukdom
SF 20/2021-2022 Skärgårdstrafikens framtida upplägg
RS 2/2021-2022 Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2021
SF 19/2021-2022 Demenscentrets tidsplan?
SF 18/2021-2022 Oklarheter kring HUTH-programmets framtid
LF 19/2021-2022 Ändring av jaktlagen
MOT 13/2021-2022 Klassa den åländska skärgårdskulturen och dess metoder som immateriellt kulturarv
SF 17/2021-2022 Försäljning av viltkött till restaurang och butik
SF 16/2021-2022 När har vi vårjakt igen?
BF 4/2021-2022 Förslag till andra tilläggsbudget för år 2022
LF 18/2021-2022 Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022
RP 9/2021-2022 Republikens presidents framställning om statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M344 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
RP 8/2021-2022 Republikens presidents framställning om godkännande och sättande i kraft av protokollen om ändring av vissa avtal om inkomstbeskattning som ingåtts med Isle of Man
RP 7/2021-2022 Republikens presidents framställning om godkännande och sättande i kraft av protokollen om ändring av vissa avtal om inkomstbeskattning som ingåtts med Guernsey
RP 6/2021-2022 Republikens presidents framställning om lagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan
LF 17/2021-2022 Inspektioner av fartygsavfall
MOT 12/2021-2022 Förbättra tillgängligheten till Snäckö färjfäste
LF 16/2021-2022 Ursprungsgarantier för energi
MOT 11/2021-2022 Utred civil beredskapsplikt
SF 15/2021-2022 Äldreomsorgen i framtiden
LF 15/2021-2022 Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd
F 4/2021-2022 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen
SF 14/2021-2022 Arbetsavtalslagen gäller också på Åland
SF 13/2021-2022 Tillräckliga resurser till polisen
SF 12/2021-2022 Skärgårdstrafik i stagnation
SF 11/2021-2022 Ändring av kommunallagen
TMK 2/2021-2022 Lagtingsledamoten Stephan Toivonens anhållan om temporär befrielse från uppdraget som lagtingsledamot
SF 10/2021-2022 Varför prioritera inte landskapsregeringen jämställdhets- och jämlikhetsfrågorna?
SF 9/2021-2022 Ålands situation i den säkerhetspolitiska redogörelsen
MOT 10/2021-2022 Förslag att göra självstyrelsedagen till allmän helgdag
MOT 9/2021-2022 Förebyggande av ungas psykiska ohälsa samt införande av mobilfri grundskola
GR 1/2021-2022 Hantering av PAF-medel inom landskapsförvaltningen
SF 8/2021-2022 Prioritera barns hälsa
RB 2/2021-2022 Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2021
SF 7/2021-2022 På Åland ska alla ha rätt till psykisk hälsa
MOT 8/2021-2022 Energipolitisk strategi
SF 6/2021-2022 Planerna för utbildningssektorn
RS 1/2021-2022 Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting
LF 14/2021-2022 Ändring av lagstiftningen om posttjänster
LF 13/2021-2022 Ändring av tjänstemannalagen
LF 12/2021-2022 Ändring av blankettlagen om beskattningsförfarande
MOT 7/2021-2022 Slopande av eget fordonsregister
MOT 6/2021-2022 Driftsprivatisering av besiktningsverksamheten
RP 5/2021-2022 Republikens presidents framställning om statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M343 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
SF 5/2021-2022 Storskalig solcellsanläggning på Stornäset
MOT 5/2021-2022 Mer pengar i plånboken
M 3/2021-2022 Den åländska förvaltningens fortsatta digitalisering
MOT 4/2021-2022 Höjt reseavdrag även på Åland
NRB 1/2021-2022 Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.- 31.12.2021
RB 1/2021-2022 Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2021
SF 4/2021-2022 Landskapsregeringen gör intrång på den privata marknaden
RP 4/2021-2022 Republikens presidents framställning om godkännande och sättande i kraft av Europarådets konvention om samproduktion av filmverk samt till lag om europeiska konventionen om samproduktion av filmverk
SF 3/2021-2022 Utbildning av drönarpiloter
LF 11/2021-2022 Blankettlag om informationssystem vid Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet
LF 10/2021-2022 Ny serviceprocess för arbetssökande
SF 2/2021-2022 Stärk finansavdelningens resurser
MOT 3/2021-2022 Delad pensionsintjäning under föräldraledighet
MOT 2/2021-2022 Arrangera psykoterapiutbildning på Åland
BF 3/2021-2022 Förslag till första tilläggsbudget för år 2022
M 2/2021-2022 Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024
LF 9/2021-2022 Temporärt slopad inkomstgräns för studiestöd i fråga om förvärvsinkomst
SF 1/2021-2022 Branscher i behov av stöd
BF 2/2021-2022 Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2021
LF 8/2021-2022 Förvaltning på Åland av fonder inom området för inrikes frågor under programperioden 2021—2027
F 3/2021-2022 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen
M 1/2021-2022 Landskapsregeringens externpolitik
LF 7/2021-2022 Resebyråverksamhet
RP 3/2021-2022 Republikens presidents framställning till Ålands lagting om statsrådets förordning om ändring av namnet på den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg
RP 2/2021-2022 Republikens presidents framställning om utkastet till statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M342 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)