Andra behandling

 • Först tillåts allmän diskussion och efter det kan lagtinget antingen
  lämna sitt bifall till förslaget i presidentens framställning eller
  vägra ge ett sådant bifall.
  Diskussion.


 • Ledamot Wille Valve (M) Anförande | 13:04

  Talman! Det kan finnas skäl att ge detta avtal lite mera uppmärksamhet än att bara gå förbi det.

  Fördjupande av strategiskt samarbete mellan Europeiska unionen och Japan ligger också i Ålands intresse av flera skäl. Jag vet att flera i salen känner till att vi har en viss export av fiskprodukter idag till Japan och också en betydande potential inom turismen. Den potentialen fick jag personligen känna av då jag hade förmånen att ta emot en turistgrupp på 50 personer från Japan som kommit för att äta korv på "Rökka" för så står det i Japans motsvarighet till Lonely Planetguide, att det är ett måste på Åland.

  När USA:s president skramlat med ståltullar som bland annat påverkar vårt Optinova så har EU:s motdrag varit att istället fördjupa relationer med Japan och skapat det som en kort stund var världens största frihandelsblock.

  Det här avtalet handlar, för tydlighetens skull, om allt det andra förutom just handel. Men det förenklar också fördjupandet av handelspolitiken och kommande handelspolitiska initiativ mellan EU och Japan. För EU och Japan har idag en stark relation, särskilt stark, som bygger på gemensamma värderingar. Det finns ett åländskt intresse av att värna just relationen mellan Japan och på flera sätt än ett är det klockrent att vår riksdagsledamot nyligen också utsågs till ordförande just för riksdagsgruppens vänskapsgrupp med Japan.

  Avslutningsvis anser vi moderater att det är utmärkt att landskapsregeringen varit vaksam och korrigerat formuleringen "bör" inhämta lagtingets bifall till "ska" inhämtas, såsom det också skall vara. Tack för ordet.


 • Ingen begär ordet. Förslaget i presidentens framställning föreläggs lagtinget för bifall. Kan lagtinget enhälligt ge sitt bifall till framställningen? Lagtinget har i andra behandling enhälligt lämnat sitt bifall till förslaget. Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.