Andra behandling

  • Samma förfarande gäller för behandlingen av detta ärende. Först tillåts allmän diskussion och efter det kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till förslaget i presidentens framställning eller vägra ge ett sådant bifall. Diskussion.


  • Ingen diskussion. Förslaget i presidentens framställning föreläggs lagtinget för bifall.
    Kan lagtinget enhälligt ge sitt bifall till framställningen? Lagtinget har i andra behandling enhälligt lämnat sitt bifall till förslaget. Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling.
    Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.