Första behandling

Ändring av vattenlagen LF 6/2019-2020

  • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget som ingår i betänkandet. Diskussion.


  • Talman! Landskapsregeringen har begärt utskottets synpunkter om en ändring av vattenlagen. Det handlar om ändringar som beaktar unionslagstiftningen, och är inte några ändringar i sak. Förslaget ska tydliggöra regelverket. Förslaget saknar konsekvenser för jämställdhet, organisation och ekonomi och därför har utskottet ingenting att anföra i ärendet, och föreslår därför att lagtinget antar lagförslaget utan ändringar. Tack, talman.


  • Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av vattenlagen för landskapet Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.