Enda behandling

  • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. Diskussionen om de båda ärendena påbörjades vid onsdagens plenum. Först tillåts fortsatt gemensam diskussion, kvar på talarlistan står sju ledamöter.


  • Detaljbehandlingen börjar. Först föreläggs betänkandets kläm och efter det motiveringen. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. Föreläggs betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd. Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd. Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.


Gemensam diskussion med: Landskapsregeringens externpolitik