Enda behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.
  Diskussion.


 • Talman! Till uppgifterna som handhas av finans- och näringsutskottet hör att hantera olika granskningsrapporter som Landskapsrevisionen lämnar till lagtinget. Sedan år 2013 - för er som inte har varit med hela vägen - så har vi haft Landskapsrevisionen som har till uppgift att genomföra såväl årliga revisioner som effektivitetsrevisioner samt granskning av EU-stöd. Vi har alltså att göra med en myndighet som ska se till att alla offentliga medel används så förnuftigt som någonsin är möjligt.

  När det gäller granskningen över hur valet senaste höst finansierades har landskapsrevisionen gått igenom räkenskaperna med målet att öka öppenheten kring valfinansieringen och informationen om kandidaternas och de politiska föreningarnas bindningar. Landskapsrevisionen har nått slutsatsen att det inte finns skäl att ifrågasätta riktigheten i redovisningarna vilket även skulle föranleda vidare kontroll. Denna analys förenar sig finans- och näringsutskottet i och har inget att tillägga.

  Det är dock på sin plats att påpeka att i betänkandet som tidigare cirkulerades hade det fallit bort att utskottet i samband med behandlingen även hörde revisorn Marika Björkman från Landskapsrevisionen. Detta misstag är nu korrigerat.

  Mot denna bakgrund föreslår finans- och näringsutskottet att berättelsen från landskapsrevisionen antecknas till kännedom.


 • Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. Först föreläggs betänkandets kläm och efter det motiveringen. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
  Föreläggs betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd.
  Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd.
  Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.