Enda behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. Diskussion.


 • Talman! Först ett stort tack till motionärerna som lyfter en viktig fråga och gett utskottet möjlighet att sätta sig in i ett viktigt ämne.

  Social- och miljöutskottet konstaterar att den här våren och sommaren har varit utmanande för oss alla, inte minst för barnfamiljerna, och inte minst ekonomiskt. Och ingen vet när det slutar?

  Flera olika stöd har på olika sätt erbjudits till barnfamiljer under coronatiden. Det kan nästan vara svårt att hålla reda på dem alla, vad som ska sökas, varifrån och hur.

  Utskottet har förvissat sig om att landskapsregeringen den här våren har stött kommunerna på olika sätt. Nu senast i tilläggsbudget nr 3 beviljades kommunerna stora summor i extra pengar för att användas till förebyggande utkomststöd.

  Vi i utskottet vill betona att det är extra viktigt för socialkanslierna att nu ”hålla örat mot marken” nu under sommaren då ungdomar och barn inte har den dagliga kontakten med skolorna och daghemmen. Vi vill, från utskottet, betona att kommunerna har ett stort ansvar att informera sina invånare om att stöd finns samt vilken hjälp som finns och varifrån denna hjälpen söks och när.

  Om det skulle vara så att det blir coronafritt i höst så finns det ändå all anledning att fortsätta följa upp hur barn och unga mår, speciellt om skolor och daghem stänger, samt att fortsätta ha en tät dialog med Rädda barnen och liknande organisationer.

  Effekterna av coronapandemin hanteras bäst - speciellt till barnfamiljerna - genom mera riktade åtgärder än ett allmänt extra barnbidrag.

  Så sist och slutligen föreslår utskottet att lagtinget förkastar åtgärdsmotion nr 9/2019-2020. Tack, talman.


 • Ledamot Camilla Gunell (S) Anförande | 17:33

  Tack, herr talman! Jag tackar utskottet för behandlingen. Resultatet är förstås inte vad jag hade önskat. Jag är lite fundersam över att man inte har haft några andra hörande än en minister och en tjänsteman. Jag tycker nog att man kanske kunde ha begärt utlåtanden från de organisationer som har mycket insyn i barns liv och barnfamiljers liv, till exempel Rädda Barnen eller Pusselfamiljen som är en förening för ensamstående föräldrar.

  Sedan tycker jag att de åtgärder som listas kanske inte riktar sig på samma sätt generellt som ett barnbidrag gör till alla familjer. Alla har ju på sätt och vis drabbats av coronakrisen på ett eller annat sätt. Det förebyggande utkomststödet är ett redskap som egentligen inte är i bruk i många kommuner, vilket vi konstaterade i samband med debatten om den tilläggsbudgeten.

  Man säger att man inte ska ge ett barnbidrag, men man ska ge riktade åtgärder till berörda. Jag skulle vilja säga att alla som har barn har berörts och berörs av coronakrisen.

  Regeringens Sanna Marin gav en tilläggsbudget i början av juni som hade just fokus på barn och unga, 320 miljoner gavs till social- och hälsovårdsministeriet och till undervisningsministeriet. Syftet med de pengarna var att lappa de luckor som har uppstått på grund av vårens distansutbildning. Många elever har blivit på efterkälken och många har avbrutit sina studier och för att bekämpa de sociala problemen och psykisk ohälsa som har uppstått i coronakrisens spår.

  Det man har noterat är att ojämlikheten ökar för de som redan är utsatta på grund av fattigdom, sjukdom, funktionsnedsättning och på grund av utländsk härkomst och också på grund av arbetslöshet. Vi på Åland ligger på 13 procent i arbetslöshet medan det i riket är ungefär hälften. Den tilläggsbudgeten kom till för att man har erfarenheter av hur kriser kan drabba barn och unga om man inte vidtar särskilda åtgärder. I Finland ville man inte lämna människor i sticket så som det blev under laman på 90-talet.

  Man har till och med tillsatt en arbetsgrupp, en särskild arbetsgrupp, som leds av Mannerheims barnskyddsfonds ordförande för att se och granska vilka konsekvenser coronakrisen har medfört för barn och barnfamiljer och hur man ska värna barnens rättigheter i samband med återuppbyggnaden.

  Barnfattigdomen har ökat. Ordförande för arbetsgruppen har faktiskt föreslagit för Finlands regering en tillfällig höjning av barnbidraget som en viktig åtgärd. Det som är bra med barnbidraget är att det är generellt, man behöver inte bli prövad som förälder varken ekonomiskt eller att man måste stå där och visa på sin utsatthet. Barnbidraget ges till alla. Man behöver inte fylla i några krångliga blanketter. Den som är sjuk, svag och som kanske inte kan språket så bra så skulle slippa blotta sin okunnighet, sin fattigdom och sin utsatthet för en tjänsteman om man kunde få ett barnbidrag Det är ett smidigt sätt och en etablerad metod.

  Men vi får väl kanske vänta till att Sanna Marin får de här förslagen av arbetsgruppen som leds av Esa Livonen där man vill ha en höjning eller ett extra barnbidrag till barnfamiljerna och att Åland då följer i spåren. För någon egen politik verkar vi inte vilja göra.

  Jag konstaterar bara det att Socialdemokraterna tycker fortfarande att det här är ett bra förslag för regeringen att följa upp. Det vore en mycket välkommen satsning på alla barnfamiljer. För även om man nu vill skilja på vem som är utsatt och vem som inte är utsatt så tycker jag man ska sluta med det, för alla har påverkats mycket av coronatiden. Tack.


 • Tack, talman! Tack för ett konstruktivt anförande. Det ska bli spännande att se vad den här arbetsgruppen kommer fram till.

  Först tänkte jag bara replikera på att vi inte har haft flera höranden. De menade att de har en tät dialog med bland annat Rädda Barnen. Sedan kommer jag inte exakt ihåg vilka organisationer till som de nämnde, men de försäkrade oss om att det fanns en bra dialog så vi nöjde oss med det.

  Om jag minns rätt så när vi arbetade med motionen så öppnade också skolorna igen. Vi trodde väl på något vis att vi lite kunde pusta ut, men nu kommer det nya lagar om skolstängningar så vi får se.


 • Ledamot Camilla Gunell (S) Repliksvar | 17:39

  Jag tycker nog ändå det är bra om lagtinget skapar sig en egen bild av situationen. Man kan nämligen ha nyansskillnader med ministern och med regeringen, särskilt om man är i opposition. Man kanske ser saker som inte regeringen bedömer är viktiga. Jag hoppas att man i framtiden ändå gör sina objektiva egna bedömningar av situationen.

  Sedan kan det ju komma en tid i höst där det även kan vara dags för landskapsregeringen att ha en motsvarande arbetsgrupp som ser på coronakrisens påverkan på barn och barnfamiljerna och kanske kan föreslå åtgärder. Så den här idén finns kvar i fall regeringen är villig att använda den framöver.


 • Tack, talman! Vi tar det till oss, absolut. Nyansskillnader mellan regering och opposition har ni säkert större erfarenhet av än vad jag har.

  Fördelar och nackdelar med mer generella stöd eller riktade stöd är egentligen en större diskussion än den här motionen. Vår uppfattning då var att det här generella stödet kanske var för generellt. Precis som ni sade så är vi alla drabbade. Alla barnfamiljer är drabbade men alla behöver inte ekonomiskt stöd. Kanske det skulle vara bättre att rikta åtgärder. Visst är det så att du och jag klarar oss utan det här?


 • Ledamot Camilla Gunell (S) Repliksvar | 17:41

  Problemen med de riktade stöden är att du måste nästan i så fall ha en uppsökande verksamhet. Som jag sade, för dem som är i stort behov av det men som har sjukdom, funktionsnedsättning, utländsk härkomst osv. så är det väldigt mycket svårare att hitta vägarna fram till den här hjälpen, än om man får ett generellt barnbidrag som landar på konto för alla. Jag har inte mött en enda förälder ännu som inte har haft nytta av sitt barnbidrag.


 • Tack, talman! Tack ledamot Gunell för att du från vår sida höll ett bra anförande i den här frågan. Jag skulle vilja komplettera lite. Jag tycker också att det är tråkigt att man pratar om behövande familjer. Jag har väninnor som är ensamföretagare och som i vanliga fall har haft det väldigt gott ställt, de har klarat av att hålla sitt företag igång och försörja sina barn utan större problem. Men under den här tiden nu så har de inte ens haft tid att söka de här bidragen som man eventuellt kunde från landskapsregeringen, för att det har varit för krångligt och byråkratiskt och tiden har inte funnit för det. Man måste helt enkelt se till att företaget rullar. Vem är det som blir drabbad av det? Inte är det ju landskapsregeringen eller vi som sitter här, utan det är deras barn. Det är som en tagg i mitt hjärta att se att det är så här. Man skulle vilja hjälpa, för det är för barnens skull som barnbidragen finns.


 • Ledamot Camilla Gunell (S) Repliksvar | 17:43

  Tack för den kompletteringen. Jag tror att det kanske är viktigt att också följa upp de här åtgärderna som landskapet har budgeterat för. Går pengarna åt? Går de åt på det sociala området? Används de överhuvudtaget, används redskapet förebyggande utkomststöd, var används det och vem får de där pengarna? Man skulle göra en uppföljning. Man har haft en god ambition att hjälpa, men har det lyckats? Den analysen kanske vi måste göra i höst.


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. Först föreläggs betänkandets kläm och efter det motiveringen. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. Föreläggs betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd. Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd. Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.