Andra behandling

  • Även här tillåts först allmän diskussion och efter det kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till förslaget eller vägra ge ett bifall. Diskussion. Ingen diskussion. Förslaget i presidentens framställning föreläggs lagtinget för bifall. Kan lagtinget enhälligt ge sitt bifall till framställningen? Lagtinget har i andra behandling enhälligt lämnat sitt bifall till förslaget. Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.