Remissdebatt

 • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. Diskussion.


 • Tack, herr talman! Det här ärendet handlar om kör- och vilotider och färdskrivare inom vägtrafiken på Åland. Lagförslaget innebär att Åland fortsättningsvis gör gällande att undantag från vilotidsförordningen samt vägarbetstidsdirektivet kan appliceras på öar som är mindre än 2 300 kvadratkilometer.

  Undantagen innebär att yrkesförare som kör fordon eller fordonskombination om en totalvikt över 3,5 ton eller transporterar 9 passagerare eller fler inte behöver ha färdskrivare eller följa de etablerade kör- och vilotiderna som annars är gällande enligt EU:s gemensamma regelverk.

  Tidigare undantag från EU-lagstiftning appliceras på Åland genom 2013 års blankettlag om arbetstid i vägtrafik samt genom åländsk blankettförordning. Men den lagstiftningen i Finland är upphävd och den nuvarande åländska lagstiftningen är sammanvävd med den nya lagen om transportservices som trädde i kraft i Finland den 1 juli 2018. Det har alltså uppstått en lucka i lagstiftningen som bör täppas till för att undantaget från kravet på färdskrivare ska gälla också i framtiden.

  Avslutningsvis, det är rimligt att Åland fortsättningsvis ska ha undantag för kör- och vilotider samt färdskrivare till följd av att Åland är en ö och transportavstånden är små. Vi ska inte stifta lag som gör livet onödigt krångligt för våra småföretagare, utan strävar efter lagstiftning som minskar byråkratin och underlättar för våra invånare. Tack.


 • Ledamot Robert Mansén (C) Gruppanförande | 15:05

  Talman! Centerns lagtingsgrupp stöder landskapsregeringens förslag att lagtinget antar en landskapslag om tillämpning på Åland av vissa bestämmelser i lagen om transportservice. Lagförslaget är som sagt av övervägande lagteknisk art.

  Konsekvenserna av uteblivna lagstiftningsåtgärder berör oskäligt egenföretagare i skärgården som har trafiktillstånd utfärdade av landskapsregeringen, såvida de bedriver trafik huvudsakligen inom Åland.

  Genom lagen om transportservice som trätt i kraft den 1 juli 2018 har lagen om arbetstid i vägtrafik för förare som är egenföretagare upphävts. I Finland har bestämmelser istället införts i lagen om transportservice. Följaktligen är det ändamålsenligt att vi även på Åland uppdaterar lagstiftningen och utnyttjar möjligheten till undantag från förordningen enligt vad som förefaller möjligt i artikel 13 i kör- och vilotidsförordningen. Tack talman!


 • Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet omfattas? Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.