Andra behandling

  • Kan samma förfaringssätt som vid föregående ärenden godkännas? Godkänt. Diskussion. Ingen diskussion.

    Föreläggs förslaget till landskapslag om proportionalitetsprövning före antagandet av nya eller ändrade krav för reglerade yrken för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

    Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat.