Första behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av det lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussion.


 • Talman! Detta är också en lag som social- och miljöutskottet har behandlat i rask takt. Den 16 september begärde lagtinget in social- och miljöutskottets synpunkter.

  Förslaget handlar om klientsäkerhet och alltså ett tillägg till landskapslagen om yrkesutbildade personer inom socialvården. Ordinarie personal som blir föremål för tillsynsåtgärder i sin yrkesutövning får en prick eller en anteckning i Valviraregistret. Det är sedan gammalt kan man säga. Valviraregistret är ett finländskt register över yrkesutbildade personer. Det nya är att även tillfälligt anställda - vi kan väl säga vikarier - nu även blir registrerade om de blir föremål för tillsynsåtgärder.

  Social- och miljöutskottet förslag är att lagtinget antar lagförslaget. Tack, talman!


 • Ledamot Wille Valve (M) Anförande | 14:16

  Talman! Det finns all anledning att vara väldigt tydlig kring vad detta lagförslag handlar om; likabehandling. Likabehandling av framförallt de svenskar som har utbildat sig till socialarbetare och som tillfälligt verkar som socialarbetare på Åland. Den här ändringen gör det möjligt att i det gemensamma registret pricka grova brott och undvika att Åland blir en tillflyktsort för lagbrytande socialarbetare. Det här sistnämnda är dock ett väldigt teoretiskt resonemang, för under de senaste fem åren har Åland varit helt förskonat från så kallade socialarbetare utan gränser, men det innebär inte att vi kan räkna med det framåt. Därför är det mycket bra att lagstiftningen kompletteras så att grova brott kan prickas och registreras, oberoende av var du råkar vara utbildad till socialarbetare. Det är egentligen sunt förnuft och därför det väldigt enkelt att säga ja till detta förslag. Tack.


 • Talman! Klientsäkerhet är viktigt och det är någonting vi behöver ta på allvar och arbeta strategiskt med men även arbeta proaktivt i den här frågan.

  Blev det här lagförslaget nu så optimalt och den bästa lösningen för ålänningarna ur ett klientsäkerhetsperspektiv? Det finns all anledning att följa upp, följa med hur det här lagförslaget efterlevs och om det verkligen blir så klientsäkert som landskapsregeringen och vi i social- och miljöutskottet nu önskar.

  Vi sjösätter den här lagen nu. Men personligen anser jag att det bästa vore att kontrollera personen innan anställning genom att kanske stifta en lag om kontroll av brottslig bakgrund hos alla ordinarie som vikarier som ska arbeta inom socialvården. De arbetar med gamla, handikappade och svaga och andra skyddslösa. Jag tror det skulle vara det bästa för ålänningarna. För självklart är det så att Åland inte ska vara en säker zon för yrkesverksamma som inte är lämpliga att arbeta inom socialvården.

  Jag vill även lyfta studerandeperspektivet, för det här blir att lägga ett stort ansvar på en studerande som antagligen är ung, antagligen saknar handledning och det är inte ansvarsfullt. I det här yrket har man mycket makt som man nu kan utöva utan att vara behörig. Tack, talman!


 • Tack, fru talman! Jag stöder ledamoten Söderlunds tankar och resonemang om klientsäkerheten och att man skulle behöva kontrollera även de outbildade personerna. Men jag återkommer med vidare resonemang i nästa replik.


 • Tack, talman! Tack ledamot Eckerman för stödet. Det här finns ju redan för dem som ska jobba med barn och unga, där kontrollerar man upp deras eventuella brottsliga bakgrund innan en anställning. Kanske ledamot Eckerman från sitt tidigare yrkesverksamma liv är van med att man gör så här.


 • Jag tänkte komma till att det förekommer utnyttjanden osv. både ekonomiska och sådana, för det finns en ganska dålig kontroll. Då menar jag just i de förhållanden till exempel där klienter anställer sina egna assistenter och sådant. Det är ju fruktansvärt så klart att det förekommer och därför stöder jag det här resonemanget. Jag tycker att det är någonting vi behöver utreda. Det ska inte gå att jobba på det viset på Åland.


 • Tack, talman! Det är onödigt att tumma på klientsäkerheten för det är en riktigt viktig fråga. Vi behöver ta den frågan på allvar. Vi kanske återkommer på något vis i ärendet.


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.
  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om yrkesutbildade personer inom socialvården för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.