Första behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av det lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussion.


 • Tack, talman! Det var också den 16 september som lagtinget remitterade lagförslaget till social- och miljöutskottet för behandling. Vi har hanterat ärendet skyndsamt.

  Det här är alltså ett lagförslag som hör ihop med ett riksdagsbeslut om temporär epidemiersättning i riket som finansieras av staten och den här ekonomiska ersättningen ska nu också kunna ges till de ålänningar som kan få det.

  I det här lagförslaget ska nu kommunerna, trots sekretessbestämmelser, lämna uppgifter till FPA om vilka personer som har fått utkomststöd så att dessa personer får den så kallade epidemiersättningen. Detta gäller en begränsad mängd personer som har fått utkomststöd under en begränsad tidsperiod. Den här ekonomiska ersättningen ska inte påverka övriga stöd.

  Social- och miljöutskottets förslag är att lagtinget antar lagförslaget. Tack, talman!


 • Tack, fru talman! Jag vill rikta ett tack till social- och miljöutskottet för en väldigt skyndsam behandling av ärendet. Det är av största vikt för våra ålänningar som kan få nyttja det här stödet så att vi får i väg det här så fort som möjligt och godkänt. Jag vill rikta mitt stora tack.


 • Tack, talman! Tack för de värmande orden. Social- och miljöutskottet ställer ju alltid upp.


 • Ledamot Wille Valve (M) Anförande | 14:24

  Talman! Det här är ett viktigt lagförslag. Som utskottsordförande Söderlund sade i sitt anförande så gäller den här epidemiersättningen de sämst lottade i samhället. Det är därför särskilt angeläget att lagstiftningen kan träda i kraft så snart som möjligt för att möjliggöra utbetalningar bortom den 31 december 2020.

  Därför är det också jätteviktigt att information kan delas i enlighet med de förbehåll som specifikt nämns i artikel 1§ "information som är nödvändig för behandling, avgörande och utbetalning av stöd enligt lagen om temporär epidemiersättning".

  Denna gång vill jag faktiskt också tacka utskottskollegorna som är kloka politiker med hjärta och hjärna och sinne för proportioner.


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.
  Föreläggs förslaget till landskapslag om överföring av uppgifter i anslutning till temporär epidemiersättning för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.