Remissdebatt

  • Eftersom motionären Stephan Toivonen har meddelat att motionen återtas så avförs ärendet från dagens lista.