Första behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussion.


 • Talman! Vi har några långa dagar framför oss och vad passar väl bättre än en mjukstart innan vi fortsätter med dagens huvudnummer, budgeten för 2021. Detta första lagförslag är direkt kopplat till budgeten och handlar om landskapsandelssystemet och är en anpassning av uppbyggnaden av det regionalpolitiska system som gör vardagen någorlunda rättvis över hela Åland.

  Från och med år 2021 inleder Kommunernas socialtjänst sitt arbete och det medför förändringar för varje kommun och troligen förbättringar för de allra svagaste och mest utsatta människorna i vårt samhälle. Med KST följer garanterat olika och nya utmaningar, inte minst när det gäller den övergripande finansieringen. Jag vill ändå i sammanhanget passa på att tacka alla de som bidragit till att KST skapats och visat prov på vad politisk samling verkligen kan åstadkomma.

  Det är såklart fel att lyfta fram några få personer, men jag gör det ändå. Eftersom dessa nämns i olika sammanhang och har haft avgörande betydelse för skapandet av KST. Det är också symptomatiskt för små samhällen som Åland att varje operativ enhets framgång bygger på att människor kommer överens och bygger upp tillsammans. Jag tycker det är viktigt att nämna förbundsstyrelsens ordförande Runar Karlsson som tillsammans med de övriga politikerna i styrelsen Katrin Sjögren, Roger Jansson och Gun-Mari Lindholm oförtröttligt och tålmodigt har organiserat och bestämt i en process som inte applåderats av alla men som är livsviktig för varenda kotte i vårt landskap. Vid sin sida har dessa fyra haft skickliga och orädda tjänstemän, vilket är en förutsättning för att projektet ska lyckas. Till er och alla andra som ska förverkliga KST och göra tillvaron bättre för alla ålänningar är det skäl att säga tack så här långt och lycka till framöver.

  Vid sidan av dessa landskapsandelar står vi också inför ny lagstiftning på utbildningsområdet som det finns skäl att följa upp när vi ser hur allt utvecklar sig inom ramen för den nya strukturen. Jag går inte in på detaljer vilka finns att läsa i betänkandet och i lagstiftningen men måste ändå konstatera att tillvaron med stor säkerhet blir dyrare för kommunerna vilket tydliggör behovet av både inbesparingar och reformer. Vilket finans- och näringsutskottet lyfter när det handlar om själva budgetbetänkandet.

  Med hänvisning till det anförda, herr talman, föreslår utskottet att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse.


 • Tack, talman! Det blir allt större kostnader för kommunerna säger finans- och näringsutskottets ordförande, och det är helt sant. Kommunerna har allt svårare att klara deras lagstadgade uppdrag och väldigt lite utrymme att jobba med nödvändigt utvecklingsarbete, näringspolitik och andra för Åland som helhet viktiga frågor. Landskapsandelssystem är ett system där många har haft ambitionen att göra det enkelt och transparent, men ingen har någonsin lyckats. Frågan är om man någonsin kommer att kunna göra det för det är ett mycket komplext system. Systemet kommer att kräva någon form av större översyn bland annat de parameter jag nyss nämnde men också andra strukturella skäl. Hur resonerar finans- och näringsutskottet i den frågan? När kan man vänta sig en förändring? Hur kommer det arbetet att vara, kommer finans- och näringsutskottet vara bollplank eller? Har man diskuterat något önskemål till landskapsregeringen kring fortsättningen?


 • Tack, talman! Tack för frågan ledamoten Zetterman. Jag förstår innebörden i den, jag måste dessvärre göra ledamoten kanske lite besviken. Man ska minnas att det här var en budgetlag och vi hanterar den genom höranden. Vi nådde slutsatsen att förslaget till ändring, vilket det handlar om, är tillräckligt bra men att nivåerna antagligen är för låga. Hur man ska göra för att finansieringen ska räcka till är nog en mässa som kräver mer än en replik och mer än en ganska kort betänkandetext. Jag förstår frågan och uppskattar den mycket men den är inte alldeles enkel. Man måste bestämma sig för vad ska kommunerna på riktigt göra framöver. Den frågan hör inte riktigt hemma just här.


 • Talman! Precis så är det, inte hade jag väntat mig något fullvärdigt svar. Jag tänkte mera ifall finans- och näringsutskottets ordförande hade någon bild av processen framåt och hur utskottet skulle önska att det skulle gå till. Vad jag kan förstå lever vi i en situation där alla vill ha mera pengar men de pengarna är lite svåra att hitta. Och kommunerna har ganska uttryckliga önskemål, vilket säkert också har framkommit i det övriga budgetarbetet, att man inte hanterar det här i den budgetlagen är väl ganska självklart för alla inblandade. Men om man inte har fört ett sådant resonemang kring utvecklingen av landskapsandelssystem och de utmaningarna som finns där så hoppas jag att utskottet tar sig tid att fördjupa sig i det befintliga systemet som finns nu. Det är, som sagt, inget lätt att förstå sig på, det är några få enskilda som kan det systemen på sina fem fingrar och resten av oss har ett litet hum.


 • Tack, talman! Det är riktigt. Som tur är så finns det faktiskt några av dem som begriper det hyggligt som sitter med i finans- och näringsutskottet idag så jag ser mycket fram emot att fortsätta den diskussionen. Som en liten teaser inför det som komma skall i dag så nämner vi nog kommunerna och deras utmaningar i betänkandet. Där finns det många slutsatser som man kan dra lite beroende på var och vart man vill nå. Tack för frågan.


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring och temporär ändring av landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.