Första behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussion.


 • Talman! Det här lagförslaget var den enda frågan som finans- och näringsutskottet röstade om i hanteringen av budgeten för år 2021. Det handlar om avskaffandet av arbets- och pensionsinkomstavdraget och en höjning av grundavdragets maxbelopp från 3 100 till 3 500 euro per år. Växlingen som sker är intressant ur ett ideologiskt perspektiv och två av ledamöterna i utskottet, John Holmberg och Jörgen Strand, har anslutit sig till den så kallade arbetslinjen som handlar om att det ska löna sig att arbeta. Jag är övertygad om att ledamot Holmberg kommer att vidareutveckla dessa resonemang.

  Det är ett borgerligt tänk och något jag i vanliga fall delar sju dagar i veckan. Med beaktande av omständigheterna just nu menar majoriteten i utskottet, även de i vanliga fall borgerliga i sinnet, ändå att det nyttjar samhället bättre att sprida ut pengarna till fler och i högre grad gynna dem med låga inkomster. Vi har en extremt osäker arbetsmarknad och då kommer varenda cent till pass. Detta förslag får som effekt att medelinkomsttagare får något högre skatt medan de som tjänar mindre än 29 600 euro per år får något lägre skatt.

  Givet läget i världen kan jag tycka att det är rimligt, trots att jag ideologiskt delar synen på att arbete ska löna sig. Ja, det låter som en splittrad analys men det är något vi måste vänja oss vid. En följd av pandemin är att så kallade gamla sanningar inte längre alltid håller. Liksom lagen om de förändrade landskapsandelarna är även denna avdragslag knuten till budgeten.

  Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att lagtinget antar lagförslagen i oförändrad lydelse.


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Anförande | 13:14

  Tack, talman! Bästa lagting. Jag tänker inte orda desto mer om arbets- och pensionsavdraget denna gång men konstaterar att frågan i allra högsta grad lever vidare i ljuset av hur den åländska arbetslinjen ska utvecklas, och att socialpolitik och tillväxtpolitik inte bör blandas. Jag tackar ledamot Jörgen Strand som understödde mig omröstningen i utskottet och jag ser fram emot att utskottet i närtid ska kunna titta närmare på den åländska arbetslinjen. På samma sätt som man förhoppningsvis också tittar på hur ett landskapsandelssystem behöver utformas för att möta framtidens behov. Tack så länge.


 • Tack, talman! Tack ledamot Holmberg för ett ovanligt kort anförande. Ni försvarar den här linjen. Det innebär att om vi skulle ha det här avdraget så skulle vi vara tvungna att ta ytterligare två miljoner i lån. Jag har förstått att ni inte tycker om lån, så jag har lite svårt att förstå varför det ska vara så viktigt att strössla ut hundralappar åt personer som har upp till 65 000 euro i årsinkomst.


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Repliksvar | 13:15

  Tack, talman! Det är en ganska generaliserande åsikt som ledamot Toivonen för fram att detta skalle vara förknippat med att ta ytterligare 2 miljoner i lån. Allt handlar om prioriteringar och hur man väljer att prioritera. Som jag sade i mitt väldigt korta anförande att denna diskussion får fortsätta vid ett annat tillfälle. Nu ska vi ha ännu roligare.


 • Tack, talman! Vi kommer alla att få lite roligare därför att från finskt håll så har man höjt det här arbetsavdraget med ungefär en sjuttiolapp för nästa år. Det betyder att ledamot Holmberg kommer få ett större avdrag men det är staten som tar lån och inte vi. Är inte det en bättre lösning?


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Repliksvar | 13:16

  Tack, talman! Jag tänker inte gå i den fällan som ledamot Toivonen gillrar. Jag kommer inte att acceptera tankegången att detta pensions- och arbetsinkomstavdrag ska vara förknippat med banklån. Jag bara konstaterar att avdraget i sig är en åländsk uppfinning i det här formatet som det finns och jag tycker det är synd att inte utnyttja vår självstyrelsepolitiska möjlighet att bedriva den form av skattepolitik vi har möjlighet till.


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet.

  Föreläggs först förslaget till L A N D S K A P S L A G om ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland om för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Föreläggs förslaget till L A N D S K A P S L A G om upphävande av landskapslagen om kompensation till kommunerna för arbets- och pensionsinkomstavdraget för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
  Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.