Föredras

 • Samma förfarande gäller för denna fråga. För svaret på frågan tillämpas således ingen tidsbegränsning medan övriga yttranden inte får överstiga tre minuter. Svaret kommer att ges av minister Hambrudd. Ordet ges först till vicetalman Katrin Sjögren.


 • Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga: Vad gäller och på vilket sätt kommer rektorers och barnträdgårdslärares tidigare utbildning, arbetserfarenhet och kompetens att tas tillvara och valideras på ett ändamålsenligt och rättvist sätt?


 • Tack, talman! Tack vicetalman Sjögren får frågan. Gällande arbetserfarenhet och kompetens så är det ju naturligtvis arbetsgivaren som tar tillvara på personalens arbetserfarenhet och kompetens och naturligtvis även barnen inom barnomsorgen och eleverna i våra skolor.

  Gällande validering så det görs ju inte av landskapsregeringens utbildningsbyrå ytan endast av utbildningsanordnare som har examensrätt på utbildningen ifråga. Ålands yrkesgymnasium och Högskolan på Åland kan validera studier på Åland och även arbetserfarenhet. Högskolan på Åland kan inte validera för examina inom undervisningssektorn. Ålands yrkesgymnasium kan endast validera på gymnasienivå till exempel barnläkare och barnskötare enligt förordningen. Tack.


 • Talman! Jag vet inte om jag kunde uttrycka mig riktigt klart i de få raderna jag hade på min skriftliga fråga. Det som är bakgrunden till min frågeställning är just det att vi har uppdaterat grundskole- och barnomsorgslagen. Tanken är god. Vi värderar småbarnspedagogiken. Men det finns en stor oro i det åländska samhället nu, man uppfattar att barnskötare, vissa närvårdare och barnträdgårdslärare helt plötsligt har blivit obehöriga.

  Det handlar om att man gjorde ungefär samma sak 2018 på rikssidan då man upphöjde småbarnspedagogiken, och då har vi ju i systemet både äldre och yngre utbildning. På rikssidan konstaterade man 2018 att alla som är behöriga som barnträdgårdslärare till exempel när lagen träder i kraft, och också efter att lagen har trätt i kraft, är behöriga.

  Som sagt, det råder en stor osäkerhet ute på fältet. Vi har ont om barnträdgårdslärare, personal, närvårdare och barnskötare som jobbar inom barnomsorgen.

  De finns exempel på sådana som har jobbat länge inom barnomsorgen, sådana som har varit föreståndare, som haft förundervisning och har 15-20 års arbetserfarenhet, att de måste begära lärarlegitimation från Sverige om de har en svensk utbildning. Sedan måste de valideras och det blir en kostnad på under 400 euro ungefär. En barnträdgårdslärare har en nettolön på ungefär 2 000 så det är ganska stora kostnader. Från Liberalernas sida så har vi varit med och stiftat lagen. Vi tycker att det ska finnas en möjlighet här nu att utnyttja vår behörighet, vår självstyrelse till att vara flexibla och ha ett obyråkratiskt system. Så vad får barnträdgårdslärarna, barnskötare och närvårdarna för information från landskapsregeringen?


 • Minister Annika Hambrudd Tilläggssvar | 16:42

  Talman! Då förstår jag frågan betydligt bättre utifrån det.

  I landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola framgår vilka behörighetskrav som gäller för personal inom barnomsorg och grundskola. Gällande barnträdgårdslärare så har ju benämningen ändrats till lärare i barnomsorgen. Lärare i barnomsorgen är lärarexamen avsedd för barnomsorg från till exempel högskola med minst 180 akademiska poäng. Ett exempel på en sådan utbildning är ju examen som barnträdgårdslärare. Så är man barnträdgårdslärare så är behörig även nu, likaså om det är äldre examen.

  Den informationen har landskapsregeringen haft i höstas. Vi bjöd in samtliga kommuner där även personalen kunde delta på distans när vi presenterade förordningen, de kunde ställa frågor och få information i frågan.


 • Talman! Men som det uppfattas nu ute på fältet så är att man i princip blir icke behörig. Jo, om du har kvar din tjänst. Men så fort du ska byta tjänst, till exempel om du är intresserad av att bli lärare i en annan kommun, så måste du validera din gamla utbildning. Där råder det liksom stor osäkerhet.

  Jag förstår att riket gjorde på det viset att alla var behöriga. När det gäller Åland så har vi en uppsjö av olika examina. Vi har sådana som har studerat i Sverige, sådana som har studerat på fastlandet och vi har ju också haft egna utbildningar.

  Jag vill understryka, och inte på något vis sätta ministern på hal is, att det finns en jättestor oro ute på fältet nu. Man funderar att när man har jobbat i 15-20 år och helt plötsligt så är jag inte behörig längre eller jag kan inte byta jobb. Jag skulle vilja att ministern och landskapsregeringen skulle fundera på vår behörighet och på vår självstyrelse så att man gör ett enkelt och obyråkratiskt system och att man informerar.

  Om vi gör flera av personalen inom barnomsorgen obehörig, att man inte kan byta jobb utan att göra en validering, så behöver man ju också komma emot från landskapsregeringen sida med fortbildning och utbildning. Detta kommer ju också att kosta massor med pengar för att man ska kunna vara behörig i framtiden. Vilka funderingar har man kring det?


 • Minister Annika Hambrudd Tilläggssvar | 16:45

  Tack. Naturligtvis så vet jag redan att utbildningsbyrån ska gå ut med mer information på hemsidan om det väcker så mycket frågetecken. Jag har pratat med utbildningsbyrån och frågat just om de får många samtal utifrån de olika behörigheterna. Deras uppfattning är att det inte är speciellt mycket frågor kring det.

  Validering eller utländsk examen, jag vet inte om det blir en hopblandning med examen och om man behöver ha beslut från landskapsregeringen.

  Behörigheterna gällande barnomsorgen ändrades redan 2012, har jag för mig. Det kanske redan var ett förberedande arbete när vicetalmannen var minister. Redan då blev det ett reglerat yrke. Så om man har en utländsk examen så från 2012 så behöver man egentligen lämna in till landskapsregeringen för att få ett erkännande om behörigheten som barnträdgårdslärare.

  Sedan pågår det just nu, i uppdrag från landskapsregeringen, på Öppna högskolan en behörighetsgivande utbildning på kandidatnivå gällande just barnträdgårdslärare.


 • Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat.