Föredras

  • Endast en kandidatlista har lämnats in till lagtingets kansli inom föreskriven tid och i behörig ordning. Listan tar som ordinarie ledamot i lag- och kulturutskottet upp lagtingsledamoten Jan Salmén.
    Enligt 90 § i arbetsordningen tillåts diskussion endast om kandidaternas valbarhet och valets laglighet i övrigt. Diskussion? Ingen diskussion.
    Eftersom endast en kandidatlista lämnats in verkställs enligt 100 § i arbetsordningen ingen särskild valförrättning. Lagtingsledamoten Jan Salmén förklaras därför vald till ordinarie ledamot i lag- och kulturutskottet för återstoden av innevarande valperiod. Antecknas.