Andra behandling

 • Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs de lagförslag som ingår i betänkandet var för sig för beslut i andra behandling. Slutligen föreläggs betänkandets motivering för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. Diskussion.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 29 och 29f §§ kommunalskattelagen för landskapet Åland för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021-2025 för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit
  lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om koncernbidrag vid kommunalbeskattningen för antagande i andra
  behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat.