Första behandling

  • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av det lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussion.


  • Tack, talman! Detta behöver inte dröja särskilt lång tid.

    Utskottet föreslår att lagen antas utan förändringar, av det skälet att behovet finns där. Vi ser att ålänningar behöver lyfta studiestöd för att det för ögonblicket inte finns tillräckligt med jobb, det är uppenbart och tydligt. I budgeten som vi så småningom ska hantera finns ett belopp på 70 000 euro som förväntas täcka denna förändring av studiestödet.

    Utskottet konstaterar att samma upplägg gjordes i fjol när pandemin slog till. I det här skedet finns det inte skäl att ändra på ett koncept som har visat sig vara så lyckat som man nog kan förvänta sig under givna omständigheter. Tack för det, talman.


  • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet. Föreläggs förslaget till landskapslag om temporär ändring av landskapslagen om studiestöd för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.