Remissdebatt

  • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
    Talmannen föreslår en gemensam diskussion för detta ärende och förslaget till första tilläggsbudget för år 2021. Kan förslaget godkännas? Godkänt