Remissdebatt

  • Vid måndagens plenum meddelade talmannen som sitt förslag att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. Det fattades också beslut om att diskussionen för det här meddelandet och tilläggsbudgeten är gemensam.