För kännedom

  • Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 20 september. Motionstiden utlöper fredagen den 17 september klockan 12.00. Antecknas.