Föredras

  • Endast en kandidatlista har lämnats in till lagtingets kansli inom föreskriven tid och i behörig ordning. Listan tar som ordinarie ledamot i finans- och näringsutskottet upp lagtingsledamoten Robert Mansén. Enligt 90 § i arbetsordningen tillåts diskussion endast om kandidaternas valbarhet och valets laglighet i övrigt. Diskussion? Ingen diskussion.

    Eftersom endast en kandidatlista lämnats in verkställs enligt 100 § i arbetsordningen ingen särskild valförrättning. Lagtingsledamoten Robert Mansén förklaras därför vald till ordinarie ledamot i finans- och näringsutskottet för återstoden av innevarande valperiod. Antecknas.