Föredras

  • Endast en kandidatlista har lämnats in till lagtingets kansli inom föreskriven tid och i behörig ordning. Som första ersättare i Ålandsdelegationen för Emma Dahlén tar listan upp Hanna Bromels och som andra ersättare Arne Selander.

    Enligt 90 § i arbetsordningen tillåts diskussion endast om kandidaternas valbarhet och valets laglighet i övrigt. Diskussion? Ingen diskussion.

    Eftersom endast en kandidatlista lämnats in verkställs enligt 100 § i arbetsordningen ingen särskild valförrättning. Till första ersättare i Ålandsdelegationen för Emma Dahlén förklaras Hanna Bromels vara vald och till andra ersättare Arne Selander. Antecknas.