För kännedom

  • Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 23 maj 2022. Talmannen vill förvarna att ärendet med största sannolikhet kommer att avföras på måndag och upptas för remiss i juni.