Aerosoler

Lagförslag LF 31/2020-2021 (under behandling)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om tilllämpning på Åland av lagen om överensstämmelse med kraven för aerosoler. Den rikslagen trädde nyligen i kraft i riket och upphäver
aerosolförordningen som gäller som blankettförordning i landskapet. Den förslagna lagen är en blankettlag. Lagförslaget är närmast av lagteknisk karaktär och en följd av rikets lagstiftningsåtgärder.


Åtgärder

 • 2021-09-09

  Inkommet ärendeInkommet

  Från: Ålands landskapsregering

  Dokument

 • 2021-09-13

  För kännedom

  Läs protokollet

 • 2021-09-27

  RemissdebattUtskottsarbete

  Läs protokollet

  Föreslagen mottagare: Social- och miljöutskottet

 • 2021-09-27

  Remitterat

  Till: Lag- och kulturutskottet