Åland behöver en moderniserad näringsrätt

Skriftlig fråga SF 5/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar om landskapsregeringen är beredd att öka det politiska tempot i denna för Åland viktiga fråga och att inleda ett parlamentariskt samarbete för att uppnå ett snabbare slutresultat?

Åtgärder