Åland bör idag hålla fingrarna långt borta från samarbeten med bolag där kinesiska staten har starka intressen

Skriftlig fråga SF 24/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar vilka konsekvensanalyser gjorde landskapsregeringen gällande Ålands roll som en del av en västerländsk allians för demokrati och fred innan förhandlingarna inleddes med tanke på de riskfaktorer som medföljer detta projekt?

Åtgärder