Föredras

 • Samma regler tillämpas även på denna fråga. Svaret kommer att ges av minister Christian Wikström. Ordet ges först till lagtingsledamoten John Holmberg.


 • Tack, talman! Tack ministern. Tack åhörare. Åland bör idag hålla fingrarna borta från samarbete med bolag där kinesiska staten har starka intressen. Världsläget med aggressioner från både Ryssland och Kina har ytterligare stärkt västvärldens roll för demokratin. I ett läge med Kinas högteknologiska och infrastrukturella marknadsutveckling som stora potentiella geopolitiska säkerhetsrisker förhandlar landskapsregeringen med ett skuldtyngt kinesiskt bolag kopplat till kinesiska staten om att Fredens öar ska bli projektområde för utveckling av självkörande fordon.

  Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga: Vilka konsekvensanalyser gjorde landskapsregeringen gällande Ålands roll som en del av en västerländsk allians för demokrati och fred innan förhandlingarna inleddes med tanke på de riskfaktorer som medföljer detta projekt?


 • Tack, herr talman! Frågan är något fel ställd. Det finns inga avtal och inga medel avsatta för något projekt. Således borde kanske en bättre fråga har varit: Vilka konsekvensanalyser planerar landskapet att göra utifall att man funderar på att ingå ett avtal med det här bolaget?

  I övrigt anser jag att ett ägandeförhållandet är problematiskt, vilket jag varit öppen med. Det här bolaget är öppet för försäljning. Dock så finns det intressant teknik som utvecklats över tid. Vi vet inte vem den nya ägaren blir och när en sådan försäljning kan verkställas, om den verkställs.

  Hur som helst, det är inte aktuellt att fortsätta projektet med autonoma poddar, om det här projektet inte är intressant för den nya ägaren. Det är alltså ett kinesiskt bolag som äger NEVS idag. Vi ska inte prata om specifika bolag, men det är svårt att undvika det när vi pratar om så detaljerade saker. Enligt den mest optimistiska tidsplanen för det här projektet så krävs det ganska omfattande förstudier. Att verkligen ingå någon slags trafik så det tror jag att kommer att bli aktuellt först under nästa mandatperiod, även om man kan göra det förberedande arbetet under den här mandatperioden.

  Det här borde förstås Liberalerna ha varit medvetna om eftersom stadsstyrelsens ordförande är med i Liberalerna och har fått ingående information om det här projektet. Så man kan ju lite fundera hur man pratar med varandra. Men jag kan förstå att det finns en oro om man bara läser tidningarna och inte fördjupare sig närmare i den frågan med sin grupp.

  Sedan vill jag ställa en motfråga här på slutet. Hade den liberala gruppen eller ledamoten Holmberg ansett att det skulle ha varit bättre om landskapet hade inlett förhandlingar med Volvo som är svenskt? Tack!


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Tilläggsfråga | 16:41

  Jag tror att jag har jag missuppfattat detta med skriftlig fråga. Jag trodde att det var jag som ställde frågan och ministern svarar. Men nu ska jag svara då alltså?

  Denna fråga kan indelas in i åtminstone tre delar; säkerhet, moral och rätt prioriteringar. Det må vara att inte landskapsregeringen har skrivit avtal, men man har däremot förhandlat. Det i sig bygger väl på att man någonstans någon gång förhoppningsvis ska komma fram till ett avtal. Så frågan är relevant tycker jag. Vilka konsekvensanalyser gjorde landskapsregeringen innan man började förhandla? Frågan är relevant!

  Tidigare i somras gick det brittiska och amerikanska underrättelsetjänsterna MI5 och FBI ut med en varning. Kina är det största hotet mot ländernas ekonomi och säkerhet, löd budskapet. Dessa underrättelsetjänster har mångdubblat sina utredningar om misstänkt kinesiskt spionage och beskyller Kina för att fuska och stjäla i en massiv omfattning. Kinas hackande är större än alla andra stora länders operationer sammanlagt.

  Finska skyddspolisens Kinaexpert har i media nyligen uttalat sig om en större kinesisk aktivitet när det kommer till cyberspionage, där den främsta informationen man vill åt finns i olika datasystem. Kinas underrättelseoperationer i Finland har ökat de senaste åren. Finländska myndigheter har också ökat sina motåtgärder och fått mera resurser. Jag vet inte hur en eventuell resursökning ser ut på Åland, men min bild är att vår cybersäkerhet är mycket underutvecklad sett till omvärldens.

  När det kommer till det skuldtyngda kinesiska bolaget som äger NEVS så är det faktiskt så att skulle det bolaget gå i konkurs så skulle det bli världens hittills största konkursade bolag. Men just nu håller kinesiska staten på att köpa upp delar av det bolaget så mycket de hinner.

  Jag tycker att ministern ska svara på grundfrågan. Vilka konsekvensanalyser gjorde landskapsregeringen gällande Ålands roll som en del av en västerländsk allians för demokrati och fred, innan man började förhandla med detta bolag? Det känns, som läget ser ut i världen just nu, att det vore naivt och oansvarigt.


 • Tack, herr talman! Som jag redan konstaterade i första repliken så är ju den här frågan fel ställd helt och hållet. Det verkar som om ledamoten försöker få det här att framstå som någonting som det inte är. Det är väldigt beklagligt att det är på det viset. Det har inte behövts några konsekvensanalyser, för det är ingen förhandling som har skett, inte på det viset.

  Ledamoten ville inte svara på frågan om Volvo och det kanske var lika bra. För Volvo är ju också ett företag som ägs i majoritet av ett kinesiskt bolag. Ledamoten kanske har en Iphone på sig. Hur som helst så vet jag att flera liberala lagtingsledamöter har Iphone och de är tillverkade i Kina.

  Med det här så vill jag säga att jag håller med, man behöver vara orolig för den kinesiska staten, men världsekonomin är djupt involverad i alla våra liv, vare sig vi vill eller inte. En stor del av elektroniken som vi använder här i dag, och kanske en del av den här micken som jag talar i, så är tillverkad i Kina. Det är inte en optimal situation och jag stöder fullt ut de satsningar som görs i Europa och Amerika för att minska beroendet av kineserna. Men det ser ut så här idag. Vi har väl kanske vaknat upp lite för sent till den här nya verkligheten.


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Tilläggsfråga | 16:45

  Tack, talman! Jag kunde skönja ett visst samförstånd i att vi har vaknat upp för sent och att det finns fog för att vara försiktig i sådana här saker.

  När det gäller uppvaknande så tror jag nog att hela västvärlden har vaknat till. Går vi sex månader tillbaka i tiden så såg man nog Kina på ett helt annat sätt än vad man gör idag. Visst är det ett problem med Kinas globala intrång när det gäller teknik och investeringar. Vi är där vi är idag. Men ska det vara ett argument att Kina äger så mycket komponenter i våra privatliv och i hela västvärlden i dag redan så att det spelar ingen roll även om vi fortsätter? Det är en väldigt märklig inställning.

  Jag har fortfarande inte fått svar på frågan. Eller har jag fått det? Är det så att landskapsregeringen inte gjorde en konsekvensanalys vem man egentligen började prata med? Jag byter ut ordet förhandla. Jag har aldrig nämnt ordet avtal, men däremot har man fört diskussioner med ett bolag som ingår i en koncern som är väldigt skuldtyngd och som i stor del ägs av den kinesiska staten med allt vad det innebär idag. Hade man någon form av konsekvensanalys? Känner sig ministern trygg i att genomföra ett sådant projekt med tanke på den cybersäkerhet som Åland har idag?


 • Tack, herr talman! Som jag sade om Volvo, ska vi inte diskutera med Volvo heller? Ska vi inte diskutera med Norwegian? Alltså listan på företag som ägs av kinesiska bolag kan göras mycket, mycket lång. Jag håller med om att det är problematiskt att just det här bolaget ägs för tillfället av en kinesisk ägare. Jag har varit tydlig med att det inte är aktuellt att gå vidare under nuvarande ägarförhållanden. Jag vet inte hur mycket tydligare jag behöver vara. Det känns lite som att vi pratar omkring varandra här. Det har inte behövts konsekvensanalyser för vi har inte delat med oss av någon data. Frågan är lite för tidigt väckt, som jag var inne på tidigare också.

  Jag tror att vi är överens i det stora hela. Fast man vill bort från den kinesiska teknologin så är vi beroende av den i dag. Så är det. Alla människor som vill leva i ett högteknologiskt samhälle använder sig av kinesiska produkter på ett eller annat sätt. Det är bra att vi rör oss bort ifrån det, men det kommer att ta tid. Tack.


 • Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat.