Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.-31.12.2019

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse NRB 1/2019-2020 (slutbehandlat)  

Åtgärder