Ålands delegations i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1 - 31.12.2013

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse NRB 1/2013-2014 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: berättelse, nr, nordiska rådet,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser