Föredras

  • Utdrag ur protokollet

    Denna fråga avförs från dagen lista och upptas till behandling vid ett senare plenum.