Ålands pensionsfonds förvaltning och lagstiftning

Åtgärdsmotion MOT 13/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Motionären föreslår att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att påbörja en revidering av landskapslagen om Ålands pensionsfond samt en omstrukturering av pensionsfondens förvaltning.


Åtgärder