Ålands Radio och Tvs finansiering

Åtgärdsmotion MOT 5/2022-2023 (under behandling)  

Ärendet i korthet

Motionärerna föreslår att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att fatta nödvändiga beslut som säkerställer public serviceverksamheten vid Ålands radio och TV.


Åtgärder