Ålands situation i den säkerhetspolitiska redogörelsen

Skriftlig fråga SF 9/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar på vilket sätt arbetar landskapsregeringen för att få in skrivningar och konsekvensanalyser om Ålands situation i regeringens säkerhetspolitiska redogörelse till riksdagen?

Åtgärder