Äldreomsorgen i framtiden

Skriftlig fråga SF 15/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar hur landskapsregeringen avser ta ansvar och utöva det ledarskap som krävs för att tillgodose våra äldre medborgares varierande behov av vård på ett kvalitativt, värdigt och rättvist sätt?

Åtgärder