För kännedom

Äldreomsorgen i framtiden SF 15/2021-2022

  • En fråga ska besvaras inom tio dagar efter det att landskapsregeringen tagit emot frågan. Om frågan inte kan besvaras ska landskapsregeringen meddela det till lagtinget och samtidigt ange orsaken till att ett svar inte ges. Antecknas.