Alkoholförsäljning i färdmedel i trafik mellan Åland och utlandet

Lagförslag LF 5/2012-2013 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: alkohol, alkoholförsäljning, försäljning, utlandet, färjtrafik, färjsprit, färdmedel
Berörda lagar: ll om ändring av ll om tillämpning i landskapet åland av riksförfattningar om alkohol


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Socialvård och sysselsättning