Alkoholservering av minderåriga

Skriftlig fråga SF 3/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar om landskapsregeringen tänker gå emot sitt eget alkohol- och drogpolitiska program, den
operativa samverkans- och referensgruppen samt etablerad forskning och tillåta 16-åringar servera alkohol

Åtgärder