Ändra titeln på Ålands lantråd

Åtgärdsmotion MOT 1/2022-2023 (under behandling)  

Ärendet i korthet

Motionärerna föreslår att talmanskonferensen ger den parlamentariska arbetsgrupp som ser över lagtingsordningen och arbetsordningen i tilläggsuppdrag att utreda förutsättningarna för en förändring av titeln Ålands lantråd till Ålands premiärminister eller Ålands förste/a minister, alternativ att titeln Ålands lantråd kvarstår men får tillägget premiärminister eller förste/a minister.


Åtgärder