Ändrad polislagstiftning

Lagförslag FR 8/2004-2005 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: polis, personregister, register, allmänna handlingars offentlighet, registrering, fordon, båt, fritidsbåt, polismyndighet, uniform, schengenavtal, övervakning, avlyssning, besiktning, Sidhänvisning: 59, 60, 62, 10, 21, 26, 32; Berörda lagar: *ll om änd. av polislagen för landskapet åland *ll om ändr. av ll om tillämpning i landskapet åland av riksförfattningar om personregister *ll om ändr. av 15d § ll om allmänna handlingars offentlighet *ll om ändr. av ll om besiktning och registrering av fordon *ll om ändr. av ll om fritidsbåtar *ll om ändr. av ll om ålands polisdistrikt


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser