För kännedom

Ändrade ÅHS-avgifter FR 21/2010-2011

  • Utdrag ur protokollet

    Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 07.06.2011. Godkänt.