Andra behandling

Ändrade ÅHS-avgifter FR 21/2010-2011

 • Utdrag ur protokollet

  Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen av det i betänkandet ingående lagförslaget.

  Diskussion. Ingen diskussion.

  Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs det i framställningen ingående lagförslaget i sin helhet.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård för godkännande i sin helhet. Lagförslaget är godkänt.

  Lagförslagets andra behandling är avslutad. Ärendets andra behandling är avslutad.