Behandling av kläm

 • Utdrag ur protokollet

  Vid ärendets andra behandling har vicetalman Veronica Thörnroos, understödd av lagtingsledamoten Britt Lundberg, föreslagit att lagtinget ska godkänna en kläm av följande lydelse: ”Att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att vid fastställande av avgiftsgrunder i vården försäkra sig om att ingen av de berörda åldersgrupperna får en försämrad ekonomi ”.

  Detta kallas vicetalman Veronica Thörnroos förslag. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer därför att verkställas. Den som röstar för utskottets betänkande röstar ja och den som röstar för att vicetalman Veronica Thörnroos kläm ska godkännas röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Vtm Veronica Thörnroos

  Talman! Jag önskar öppen omröstning.

  Ltl Bert Häggblom

  Jag understöder förslaget om öppen omröstning.

  Talmannen

  Öppen omröstning har begärts av vtm Veronica Thörnroos, understötts av ltl Bert Häggblom och kommer därför att verkställas.

  Jag ber lagtingsledamöterna Annette Holmberg-Jansson och Brage Eklund att biträda vid rösträkningen.

  Upprop.

  Omröstningen har resulterat i 17 ja-röster, 11 nej-röster och 2 var frånvarande.

  Lagtinget har omfattat utskottets betänkande. Klämförslagets enda behandling är avslutad. Därmed är ärendet i dess helhet avslutat.