Ändring av 1 § landskapslagen om Ålands landskapsregering

Lagmotion LM 3/2007-2008 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: regering, landskapsregering, ålands landskapsregering, minister, landskapsregeringsledamot, ledamot


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser