Ändring av Ålands lagtings beslut om arvode för lagtingsledamot

Talmanskonferensens framställning TMK 4/2007-2008 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: arvode, lagtingsledamot,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser