Ändring av Ålands lagtings beslut om arvode för lagtingsledamot

Talmanskonferensens framställning TMK 2/2009-2010 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: arvode, lagtingsledamot, ledamot,


Åtgärder