Ändring av Ålands lagtings beslut om arvode för landskapsrevisorerna

Talmanskonferensens framställning TMK 6/2007-2008 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: arvode, revisor, revisorer, landskapsrevisorerna


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser